Veiligheidsregio Brabant-Noord

Procesbegeleider integratie programma's maatschappij & bevoegd gezag

De basis bij het programma Bevoegd gezag komt voort uit de regels en opdrachten van gemeenten, waarmee zij met hun producten alle VTH-zaken die daarmee gemoeid zijn ondersteunen. Het programma Maatschappij is meer programmatisch actief met als basis een risicogerichte gedachte met inzet op enthousiasmeren, motiveren en het stimuleren voor aandacht aan veiligheid. Het integreren van beide programma's zorgt voor een verbeterde dienstverlening naar gemeenten waarin beide programma’s elkaar als coproductie versterken.

Tjerk de Laat, programma weerbare samenleving

Het was fijn samenwerken met Bart. Als adviseur heeft hij door zijn ruime ervaring een brede kijk op het werkveld van het bevoegd gezag. Daardoor begrijpt hij zowel de rol van de veiligheidsregio als die van gemeenten. In opdracht van de afdeling Risicobeheersing van de Regionale Brandweer Brabant-Noord heeft Bart ons ondersteund om de dienstverlening, vanuit zowel de regelgerichte kant als de risicogerichte aanpak, te integreren in één toezichtprogramma van 4 jaar.

 
 
 
 
Map
Info
LinkedIn