Welkom bij BraBart | Interim & Advies

Overheden ondergaan momenteel vele veranderopgaven. Vooral binnen het ruimtelijke domein heeft de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging grote impact op medewerkers van gemeenten en hun ketenpartners zoals de veiligheidsregio's, omgevingsdiensten, waterschappen, rijkswaterstaat en de GGD's. 

Er wordt gevraagd om een andere manier van werken en een aanpassing in houding en gedrag.  Daarnaast moeten processen worden aangepast, nieuwe software moet worden aangeschaft en geïmplementeerd en de maatschappij moet nadrukkelijk worden betrokken bij de uitvoering van plannen en ideeën. Participatie is hierbij het sleutelwoord. 

Dit vraagt om een andere kijk op de wereld en het werk dat gedaan moet worden, ook van de maatschappij zelf. Integraal werken moet de standaard worden, inclusief het betrekken van de ketenpartners. Er staat een grote uitdaging te wachten, waarbij het werkplezier zeker niet vergeten mag worden. 


Ik ondersteun overheden en hun ketenpartners om deze veranderopgave voor elkaar te krijgen. Zowel als adviseur, maar vooral ook als interim manager van uw team. Hierbij ligt mijn kracht in het leggen van verbindingen tussen de verschillende partijen, zowel intern als extern, en het in hun kracht zetten van uw medewerkers met verantwoordelijkheid en werkplezier als belangrijkste drijfveer. Daar haal ik mijn energie uit!

 
 
 
 
Map
Info
LinkedIn