Gemeente Asten

Teamleider Vergunningen

Het taakveld vergunningen (Wabo, APV en Bijzondere wetten) opbouwen, verbeteren en in een beheersituatie brengen en het team door de transitie naar de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen loodsen.

Deelnemer in verschillende (regionale) stuur-, project-, en werkgroepen zoals de regionale projectgroep tot het komen van regionale werkafspraken in samenspraak met ketenpartners zoals de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio, de regionale projectgroep met betrekking tot het opstellen van een regionale PDC (product diensten catalogus) met ketenpartners zoals de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en GGD, de (regionale) stuurgroep en projectgroep ten behoeve van de regionale implementatie van het Omgevingswetproof VTH systeem Powerbrowser ter vervanging van het VTH systeem SquitXO en deelnemer in het kernteam Omgevingswet, actualiseren legesverordening en onderbouwing leges met behulp van Kostendekkendheid.nl en tenslotte deelnemer van het ambassadeursnetwerk Wkb Peelgemeenten.

Budgetbeheer en het verzorgen van input voor het VTH beleids- en uitvoeringsplan, kwaliteitscriteria VTH en het Jaarverslag VTH.

Mayelle Feijen, manager dienstverlening en bedrijfsvoering namens het MT

Bart heeft bij de gemeente Asten goed werk verricht! Vanuit brede ervaring binnen het vakgebied VTH / Ruimte heeft hij eerst in de inhoud binnen het team Vergunningen gewerkt en is vervolgens als teamleider aan de slag gegaan om het team Vergunningen 2.0 te bouwen. Bart is een echte teamspeler, een fijne coach en is erg sterk in het netwerken. Met daar bovenop zijn enthousiasme en continue inzet, maakt dat wij in Asten ontzettend tevreden terug kijken op Bart’s inzet bij ons!

Jan-Willem van der Mark, teamleider ruimte

Bart is een echte people manager in het VTH en ruimtelijke domein. Bart heeft laten zien dat hij een team kan opbouwen en uitstekend functioneert als lijnmanager in een gemeentelijke organisatie. Bovendien zeer prettig om mee samen te werken!

 
 
 
 
Map
Info
LinkedIn