Samenwerking Kempengemeenten (VTH de Kempen)

Teamcoördinator Vergunningen

De uitvoering van de werkzaamheden van de medewerkers van het team vergunningen coördineren. Binnen het team worden vergunningen en meldingen behandeld voor alle vakgebieden die bij een gemeente voorkomen, zoals omgevingsvergunningen, evenementen, horeca, etc. Het team bestaat uit circa 25 collega’s, inclusief administratie. Daarbij ben ik het eerste aanspreekpunt voor bestuurders en andere partijen waarmee wij nauw samenwerken.

Daarnaast het bijdragen aan - en opstellen en uitvoeren van - verordeningen en beleid binnen het vakgebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het vakinhoudelijk instrueren en begeleiden van medewerkers, het bepalen, plannen en controleren van werkzaamheden en het opstellen van jaarplannen, jaarverslagen en bestuursrapportages. Tevens het optreden als klankbord / fungeren als aanspreekpunt naar medewerkers, contactpersoon voor deelnemende gemeenten en andere partners, met name de Omgevingsdienst Babant Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Aanspreekpunt voor bestuurders en uitvoeren taken uit de financiële P&C-clyclus, inclusief budgetbeheer. Tenslotte het verbeteren en actueel houden van processen met daarbij behorende schema’s en werkinstructies en bijdragen aan de implementatie van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Teammanager Vergunningen

Leiding geven aan het team waar vergunningen en meldingen worden behandeld, zoals omgevingsvergunningen, evenementen, horeca, etc. Het team bestaat uit circa 25 collega’s, inclusief administratie. Daarbij ben ik het eerste aanspreekpunt voor bestuurders en andere partijen waarmee wij nauw samenwerken en lid van het MT Gemeentelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).


Daarnaast het opstellen van jaarplannen, jaarverslagen en bestuursrapportages. Tevens het optreden als klankbord / fungeren als aanspreekpunt naar medewerkers, contactpersoon voor deelnemende gemeenten en andere partners, met name de Omgevingsdienst Babant Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Aanspreekpunt voor bestuurders en uitvoeren taken uit de financiële P&C-cyclus, inclusief budgetbeheer. Het bewaken en verbeteren van de bedrijfsvoering door onder andere het verbeteren en actueel houden van processen met daarbij behorende schema’s en werkinstructies en bijdragen aan de implementatie van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 

Tenslotte het voeren van coach-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en begeleiding van verzuim en re-integratie van de medewerkers binnen het team.

 
 
 
 
Map
Info
LinkedIn