Kostendekkendheid.nl

Adviseur leges Omgevingswet

In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-01-2024 is het van belang vanwege de veranderende producten de legesverordening/tarieventabel in dat kader te updaten. De VNG heeft hiertoe voor de gemeenten een volledig nieuwe modelverordening opgesteld. Kostendekkendheid.nl biedt een fantastische online tool waarin deze modelverordening kan worden geïmporteerd en waarbij per product kan worden aangegeven wat de kostprijs, directe kosten, tijdsbesteding, verwachte aantallen en de uiteindelijke kostendekkendheid is. Daarnaast wordt per paragraaf en hoofdstuk eveneens de kostendekkendheid berekend. Ruim 1/3 van alle gemeenten gebruikt deze tool reeds. Door mijn opdracht binnen de Samenwerking A2-Gemeenten ben ik in aanraking gekomen met de eigenaar van deze tool, Jan-Dirk Bleeker. Samen helpen we verschillende gemeenten door het geven van advies en technische en inhoudelijke ondersteuning en vullen we elkaar goed aan. 

Medio 2023 hebben we dan ook samen een 5-tal kennissessies gegeven aan gemeenten waarin de gehele modelverordening van voor tot achter is doorgenomen inclusief de nodige tips, tricks, verbetervoorstellen en alternatieven.

 
 
 
 
Map
Info
LinkedIn