Samenwerking A2-Gemeenten

Adviseur leges Omgevingswet

In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-01-2024 is het van belang vanwege de veranderende producten de legesverordening/tarieventabel in dat kader te updaten. De VNG heeft hiertoe voor de gemeenten een volledig nieuwe modelverordening opgesteld. Kostendekkendheid.nl biedt een fantastische online tool waarin deze modelverordening kan worden geïmporteerd en waarbij per product kan worden aangegeven wat de kostprijs, directe kosten, tijdsbesteding, verwachte aantallen en de uiteindelijke kostendekkendheid is. Daarnaast wordt per paragraaf en hoofdstuk eveneens de kostendekkendheid berekend. 

Binnen de Samenwerking A2-Gemeenten is ervoor gekozen deze tool gezamenlijk aan te schaffen. Vanuit dit oogpunt is er ook voor gekozen om de legesverordeningen van alledrie de gemeenten in overeenstemming met elkaar te brengen. Ze hebben mij gevraagd om vanuit mijn opdracht in Valkenswaard hier verder vorm aan te geven en dit te begeleiden. Hiertoe zijn in samenwerking met Kostendekkendheid.nl verschillende sessies gehouden om vakspecialisten bewust te maken van hun rol binnen de legesverordeningen en de mogelijkheden die Kostendekkendheid.nl hierin biedt. Daarnaast heb ik zelf verschillende sessies met vakspecialisten gehouden om met name de juridische inhoud van de legesverordeningen in het kader van de Omgevingswet vorm te geven, aantallen te achterhalen en kostprijzen te bepalen en onderbouwen. Het is gelukt een 99,9% identieke legesverordening voor alledrie te gemeenten te creëren. Hierbij is het beheer in het kader van de updates op basis van de modelverordeningen door de VNG efficiënter en kan met name het financiële beheer de komende jaren uniform en eenvoudig worden uitgevoerd.

 
 
 
 
Map
Info
LinkedIn